17.3.2008

Acrobat Distiller

"Kunniaväkivalta" on viimeisinä vuosina yleiseen tietoisuuteen tullut käsite, jonka kaikki ymmärtävät samalla tavalla. Sillä tarkoitetaan sitä, että miespuoliset sukulaiset uhkailevat, pahoinpitelevät tai tappavat naisia, jotka uhkaavat suvun tai sen miespuolisten jäsenten kunniaa.

Kunniaväkivalta on tavallista arabimaissa. Vaikka se teknisesti ottaen on rikollista melkein kaikkialla, esimerkiksi Jordaniassa, joka kuuluu arabimaiden länsisuuntautuneempaan haaraan, perheen kunniaa uhkaavan tyttären tappamisesta ei käytännössä langeteta rangaistuksia.

Kunniaväkivallasta on tullut issue myös Euroopassa, koska Eurooppaan muuttaa arabimaista ihmisiä, jotka tuovat mukanaan arabimaille ominaista tapakulttuuria. On sinänsä toissijaista, onko kunniaväkivalta islamilainen vai arabialainen ilmiö, koska korrelaatio on voimakas. Kaikki muslimit eivät harjoita kunniaväkivaltaa, mutta lähes kaikki kunniaväkivalta tapahtuu muslimiyhteisöissä. Myös kristityissä perheissä saattaa marginaalisesti tapahtua uskonnon nimissä painostusta ja uhkailua, ehkä jopa väkivaltaa, mutta muslimien harjoittamalle kunniaväkivallalle on leimallista se, että suuri osa yhteisöstä hyväksyy väkivallan tai ainakin ummistaa siltä silmänsä. (Kts. esim. kirjoitus Brittiläisiä madonlukuja.)

Sen kiistäminen, että kunniaväkivalta on leimallisesti muslimien parissa rehottava ongelma, on yksinkertaisen tyhmää.

Kunniaväkivalta on rantautunut myös Suomeen, koska Suomeen on muuttanut paljon muslimeja kolmannesta maailmasta. Suomessa ei vielä tiedetä tapahtuneen kunniamurhia, mutta pahoinpitelyt ovat tavallisia ja meilläkin viranomaiset joutuvat piilottelemaan muslimityttöjä sukulaismiehiltä.

Kaikki lienevät yhtä mieltä siitä, että kunniaväkivalta on vastenmielinen ja hirvittävä asia, joka pitäisi juuria pois. Poisjuuriminen on mahdollista vain, jos asia nostetaan ns. pöydälle. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että ongelma kaikkine aspekteineen myönnetään. Kunniaväkivallan käsittely on osa integraatiopolitiikkaa, joten vastuu keskustelun johtamisesta ja korjaavista toimenpiteistä kuuluu paitsi niille, joiden ongelmasta on kyse, so. muslimeille, myös integraatiopolitiikan johtajille. Suomessa integraatiopolitiikkaa johtaa maahanmuutto- ja integraatioministeri Astrid Thors.

Koska kaiken edistyksen perustana on tosiasioiden tunteminen ja tunnustaminen, on toivottavaa, että Astrid Thorsilla on realistinen kuva tilanteesta.

YYA-aikana Suomessa ei ollut itsesensuurista vapaita tiedotusvälineitä, mutta itsesensuurin asteessa oli suurtakin vaihtelua. Jos kommunistijulkaisut jätetään laskuista, pahimmin Neuvostoliiton lumoissa olivat kepulaiset lehdet. Helsingin Sanomat puolestaan edusti ryhdikkäämpää korrektiutta: Neuvostoliiton epäkohdista kirjoitettiin kohtuullisen realistisesti, mutta kirjoittelua tasapainotettiin laittamalla mielellään samalle sivulle jokin Yhdysvaltoihin kriittisesti suhtautuva kirjoitus. Tätä ilmiötä voidaan kutsua vaikka "YYA-balansoinniksi".

YYA-balansointi oli vakavastiotettavissa tiedotusvälineissä tasapainottelua. Sitä piti harrastaa riittävästi, jottei olisi leimautunut neuvostovastaiseksi, mutta sitä ei saanut liioitella, ettei olisi kompromettoinut itseään pääasiassa täyspäisistä ihmisistä koostuvan lukijakunnan silmissä. Sopivaa tasoa edusti vaikkapa se, että jos kirjoitettiin mielipiteenvapauden kurjasta tilasta Neuvostoliitossa, mainittiin jossakin sivulauseessa, ettei tilanne ole täydellinen länsimaissakaan. Tämäntasoisella balansoinnilla säilytettiin salonkikelpoisuus Tehtaankadun ja Kekkosen silmissä, mutta ei silti sorruttu suoranaiseen valehteluun.

Liioiteltua balansointia oli se, että väitettiin mielipiteenvapauden olevan samanlaisessa jamassa sekä lännessä että idässä. Vielä suurempaa liioittelua oli väittää, että mielipiteenvapaus oli suurempi Neuvostoliitossa kuin lännessä, tai että mielipiteenvapauden puuttuminen itäblokissa olisi jotenkin ollut länsimaiden syytä. Tällainen liioittelu ja valehtelu oli ominaista kommunistien ja kepun lehdille.

Nykyään ei ole YYA:ta, mutta sen sijaan on monikulttuuri ja rauhanuskonto islam, joista kriittiseen sävyyn puhuttaessa on syytä pitää kieli keskellä suuta. Islam on kuitenkin tabuna paljon voimakkaampi kuin Neuvostoliitto aikoinaan. Balansoinnin äärimmäiset muodot ovat levinneet lähes koko media- ja poliittiseen kenttään. Paitsi että mistä tahansa islamin epäkohdasta puhuttaessa on mainittava myös länsimaisen kulttuurin epäkohdat, on myös pidettävä näitä epäkohtia painoarvoltaan vähintään samanlaisina. Vielä parempi on, jos ymmärtää, että länsimaisen kulttuurin ongelmat ovat suurempia. Täydellisesti valaistunut ihminen tietää, että jos islamilaisessa kulttuurissa jotain epäkohtia onkin, ne ovat länsimaalaisen ihmisen syytä.

Mykistävä esimerkki on integraatioministeri Astrid Thorsin kunniaväkivaltakysymyksen tiimoilta antama haastattelu Kotimaa-lehdessä:

"Astrid Thors muistuttaa, että kunniaväkivalta ei ole minkään yksittäisen uskonnon tai kulttuurin piirre vaan sitä harjoitetaan eritasoisesti hyvin monenlaisissa ryhmissä."

Tämä muistuttaa YYA-balansoinnin lievimpiä muotoja. Kuten ylempänä sanoin, on varmaan totta, että jostakin saattaa löytyä kristillinen perhe, jossa on harrastettu uskonnon nimissä väkivaltaa. Absoluuttisessa mielessä Thorsin väite ei siis ole epätosi. Se kuitenkin ohjaa keskustelua väärille raiteille, koska muslimit ovat se ryhmä, jossa kunniaväkivalta saa brutaaleimmat muotonsa, ja koska muslimiyhteisöissä väkivalta ei ole perheensisäinen anomalia vaan yhteisön hyväksymä tai ainakin sietämä ilmiö.

Jos emme myönnä sitä ilmiselvää tosiasiaa, että kunniaväkivalta on muslimien erityisongelma, emme pysty kohdistamaan muslimeihin tilanteen vaatimia erityistoimenpiteitä. Tämä puolestaan takaa, että tilanne ei muutu paremmaksi.

"Thorsin mukaan tarkkaan ajateltuna kunniaväkivaltaa ilmenee kotoisen kristillisyytemmekin piirissä: Jos esimerkiksi vanhoillislestadiolainen nuori ei ole totellut uskonnollisia sääntöjä ja hänen perheensä painostaa häntä sillä perusteella, että hänen käyttäytymisestään on koitunut häpeää suvulle, kyse on henkisestä kunniaväkivallasta."

Hieman samalla tavalla tarkkaan ajateltuna meillä ei ole varaa arvostella muslimeja naisten kivittämisestä tai heidän sukuelintensä silpomisesta niin kauan kuin meillä vähemmistö yritysjohtajista on naisia.

Täydellisessä maailmassa vanhemmat eivät painosta lapsiaan. Epätäydellisessä maailmassa, jossa elämme, melkein kaikki vanhemmat painostavat lapsiaan, jos nämä heidän mielestään tuottavat häpeää suvulle. Olen seurannut lähettyviltä sellaistakin tilannetta, jossa varakkaat suomenruotsalaiset vanhemmat ovat uhanneet tytärtään välien katkaisulla, jos tämä toteuttaa aikeensa mennä naimisiin suomenkielisen, väärään sosiaaliluokkaan kuuluvan miehen kanssa. Onko tämäkin henkistä kunniaväkivaltaa? On varmaan, mutta se ei ole ihan sama asia eikä edes melkein sama asia kuin se, että somaliveljekset hakkaavat Helsingissä rautaputkilla sisarensa, joka ei suostu menemään serkun kanssa naimisiin, tai että isät ja veljet heittävät muslimityttöjä parvekkeelta Ruotsissa, tai että Britanniassa kuolee kunniaansa puolustavien sukulaismiesten käsissä vähintään yksi tyttö kuukaudessa.

Lestadiolaisten nostaminen paraatiesimerkiksi kunniaväkivallasta, tai edes heidän keskuudessaan mahdollisesti esiintyvän painostuksen vertaaminen oikeaan kunniaväkivaltaan, on hävytöntä paitsi lestadiolaisia myös henkensä puolesta pelkääviä muslimityttöjä kohtaan.

Haastattelun lopuksi Astrid tyhjentää koko pajatson:

"Keskusteltaessa kunniaväkivallasta on Astrid Thorsin mielestä hyvä muistaa, että Suomella on itselläänkin pitkät ja synkät fyysisen väkivallan perinteet. - Joka viides nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa parisuhteessaan. On surullista, jos maahanmuuttajat oppivat huonoille tavoille Suomessa."

Jos tämä ei tarkoita, että maahanmuuttajien harjoittama kunniaväkivalta on kantaväestön esimerkin aiheuttamaa, en keksi, mitä se voi tarkoittaa.

Mutta mistä sitten johtuu se, että...

"...uskonnosta ja kulttuurista johtuva kunniaväkivalta on Astrid Thorsin mukaan Suomessa muita maita pienempi mutta todellinen ongelma."

Jos maahanmuuttajien kunniaväkivalta on seuraus poikkeuksellisen väkivaltaisen kantaväestön antamasta mallista, miksi kunniaväkivaltaa on Suomessa toistaiseksi paljon vähemmän kuin Britanniassa tai Ruotsissa? Johtuuko Britannian ja Ruotsin tilanne vielä suomalaisiakin väkivaltaisemmasta kantaväestöstä? Vai ovatko suomalaiset opettaneet huonoja tapoja myös Britannian ja Ruotsin muslimeille? Entä miten selittyy kunniaväkivalta muslimien kotimaissa?

Tehdään yhteenveto: Muslimiväestön määrä Suomessa kasvaa, ja odotuksenmukaisesti meillä alkaa esiintyä sellaisia muslimien mukanaan tuomia ilmiöitä, jotka ovat todellisuutta kaikissa muissakin rikastuneissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Kunniaväkivallan ongelma havaitaan, ja hyvää tarkoittavilla ihmisillä on tarve puuttua siihen. Lopputulos on kuitenkin se, että a) ongelman ei myönnetä liittyvän millään tavalla muslimeihin, b) me olemme kunniaväkivallan suhteen aivan yhtä pahoja - ellemme pahempia - kuin muslimit, ja c) sikäli kuin ongelma jotenkin muslimeihin liittyykin, me olemme siihen syyllisiä.

Miten tällaisen ajatusakrobatian voi selittää?

Ravintola-alaa opiskellessani sain tietää, että on yhdentekevää, mistä raaka-aineesta kirkas viina tislataan. Se, käytetäänkö perunaa vai viljaa, on maatalouspoliittinen eikä viinanvalmistuksellinen kysymys. Jos tislausprosessi on onnistunut, lopputuloksena on puhdas ja mauton tisle, tehtiin se sitten viljasta, perunasta, kuolleista oravista tai kompostijätteestä. Lopputulos on vakio, koska se on sisäänrakennettuna itse tislausprosessiin.

Mieleeni tuli, että "suvaitsevainen" mieli, jollaisen Astrid Thorskin omistaa, on oikeasti tislaamo. "Suvaitsevaisen" ajattelun lopputuote on vakiomuotoista tislettä. "Suvaitsevainen" ajatteluprosessi, samoin kuin tislausprosessi, on kykeneväinen tuottamaan vain yhdenlaista lopputuotetta. Se on sisäänrakennettuna prosessiin.

"Suvaitsevainen" tisle, siis se vakiomuotoinen ja variaatiosta vapaa lopputuote, voitaisiin määritellä seuraavin, mediatutkija Camilla Haaviston sanoin:

"Maahanmuuttajat sinänsä eivät ole tuoneet mitään huonoa. Toki on joitain heihin liittyviä negatiivisia ilmiöitä, mutta ne eivät ole maahanmuuttajien vaan yhteiskunnan tuottamia."

Viinantislauksessa tuuttiin voidaan kaataa perunoita tai viljaa (tai kuolleita oravia tai kompostijätettä), mutta lopputuloksena on aina samaa kirkasta viinaa. "Suvaitsevaisessa" tislauksessa tuuttiin voidaan kaataa tosiasioita (esim. muslimien kunniaväkivalta), mutta lopputuloksena on aina sama kirkas totuus: Maahanmuuttajat eivät ole tuoneet mitään huonoa. Jos heihin liittyy negatiivisia ilmiöitä, ne ovat yhteiskunnan tuottamia. "Suvaitsevaisessa" ajattelussa kaikki tiet johtavat tähän tulokseen, aivan kuten viinantislauksessa kaikki tiet johtavat samaan lopputuotteeseen.

Kun ymmärretään "suvaitsevaisen" tisleen luonne, voidaan ymmärtää myös Astridin akrobaattinen suoritus. Koska kaikki maahanmuuttajiin liittyvät negatiiviset ilmiöt ovat yhteiskunnan, ts. kantaväestön, tuottamia, Astridin on pakko rakentaa selitysmalli, joka on sopusoinnussa tämän fundamentaalitotuuden kanssa. Ajatus siitä, että suomalaiset olisivat syyllisiä muslimien harjoittamaan väkivaltaan, on tietenkin inherentisti mieletön, ja luultavasti Astrid itsekin olisi valmis myöntämään selityksen puutteet. Arvaukseni on, että hän vastaisi jotakuinkin näin: "Keksipä sitten parempi selitys!"

"Suvaitsematon" menisi vähän hämilleen: "No ehkäpä tilanne voitaisiin selittää sillä, että muslimimaahanmuuttajien kulttuurit ovat naisia alistavia kunniakulttuureita. Ne ovat sitä muslimimaissa, ja jos Suomeen muuttaa ihmisiä muslimimaista, he tietenkin tuovat kulttuurinsa mukanaan."

Astrid: "Hahaa! Muuten hyvä, mutta selityksesi ei säilytä perustotuutta ja on siten väärä."

On ymmärrettävä, että "suvaitsevaisessa" ajattelussa maahanmuuttajan syyttömyys ja kantaväestön syyllisyys ovat samanveroisia perustotuuksia kuin vaikkapa valon vakionopeus on fyysikolle. Vaikka jotakin luonnonilmiötä koskeva selitys olisi kuinka toimiva ja täydellinen, se on automaattisesti väärä, ellei se säilytä valon vakionopeutta koskevaa perustotuutta. Fysiikka sallii kilpailevia teorioita, mutta niiden kaikkien on oltava alisteisia tunnetuille fundamentaaleille. Sama koskee "suvaitsevaista" keskustelua. Astridin selitysmalli ei suinkaan ole ainoa oikea. Kilpaileviakin teorioita saa esittää. Kunhan ne tunnustavat perustotuuden: Kaikki maahanmuuttajiin liittyvät negatiiviset ilmiöt ovat kantaväestön aiheuttamia.


Takaisin