7.3.2014

Kirjallinen kysymys äärisaarnaajista Suomessa

Jätin tänään eduskunnan puhemiehelle alla olevan kirjallisen kysymyksen hallituksen vastattavaksi:

Helsingissä toimiva Helsingin Muslimit –niminen yhdistys tiedottaa verkkosivuillaan 29.–30. maaliskuuta järjestettävästä tilaisuudesta, johon on kutsuttu puhujaksi jamaikalaissyntyinen, nykyään Kanadassa asuva muslimisaarnaaja Bilal Philips.

Philips tunnetaan kansainvälisesti ääri-islamistina. Muun muassa Australia, Yhdistynyt Kuningaskunta ja Kenia ovat kieltäneet hänen maahantulonsa, ja ainakin Saksassa hänen puheensa ovat provosoineet levottomuuksia.

Muslimiyhteisöjen heikko integroituminen ja uskonnollinen radikalisoituminen ovat ongelma kaikissa länsimaissa. Muslimisaarnaajien toiminta ylläpitää ja lisää näiden yhteisöjen eristäytymistä ympäröivästä yhteiskunnasta, samoin mm. naisten elämään vaikuttavia taantumuksellisia käytäntöjä yhteisöjen sisällä. Pahimmillaan saarnaajien vihanlietsonta edistää muslimien vainoharhaista ja aggressiivista suhtautumista länsimaiseen elämäntapaan sekä suoranaista rikollisuutta, josta esimerkkinä voidaan mainita Lontoon ja Madridin pommi-iskut, Toulousen ampumatapaukset ja juutalaisiin kohdistuva häirintä Ruotsin Malmössä.

Suomi ei ole muslimiväestön integraatio-ongelmien suhteen poikkeus. Suomessa asuvien henkilöiden tiedetään osallistuneen terroristiseen, uskonnollisperäiseen toimintaan ainakin Keniassa, Somaliassa ja Syyriassa. Suojelupoliisin tuoreessa terrorismin torjuntaa koskevassa kansallisessa strategiassa pidetään suurimpana Suomea koskevana uhkana ääri-islamistista terrorismia, erityisesti yksittäisiä radikalisoituneita henkilöitä tai pieniä ryhmiä. Tilannekuvassa todetaan, että terrorismiin kytköksissä olevien henkilöiden määrä on moninkertaistunut Suomessa 2000-luvun puolivälin jälkeen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen ja huolissaan siitä, millaista uskonnollista opetusta Suomen muslimivähemmistölle suunnatuissa tilaisuuksissa tarjotaan, ja pitääkö se muslimien integroitumisen ja suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden kannalta suotavana, että Bilal Philipsin kaltaiset, kansainvälistä kohua herättäneet ja useisiin maihin maahantulokiellon saaneet ääri-islamilaiset saarnaajat vierailevat ja toimivat Suomessa?

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014


Takaisin