30.11.2007

Miten miellyttää Nuorisoa™?

Tänään ajattelin kirjoittaa eräästä lempiaiheestani, nimittäin implikaatioista. Mielestäni kaikkeen vastustamiseen ja protestoimiseen sisältyy, tai pitäisi sisältyä, vähintään implisiittisenä vaatimus. Jos vastustetaan asiaintilaa X, esitetään samalla vaatimus asiaintilasta Y. Yksinkertaista esimerkkiä käyttääkseni: Jos osoitan mieltäni huonoja palkkoja vastaan, mielen osoittamiseen sisältyy vaatimus korkeammista palkoista, vaikkei tätä ääneen sanottaisikaan.

Järkeenkäypää, eikö totta?

Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että jos asiaintila X ei ole ihmisestä riippuvainen, eikä sitä näin ollen voi inhimillisillä päätöksillä korvata asiaintilalla Y, ei ole mitään järkeä vastustaa asiaintilaa X. Protestointi ja vastustaminen, samoin kuin vaatiminen, kohdistuvat yleensä inhimilliseen toimintaan ja inhimillisiin päätöksiin, sillä ihmisen ainoita keskustelukumppaneita ovat toiset ihmiset, eivät esimerkiksi eläimet tai luonnonvoimat. On mieletöntä osoittaa mieltään vaikkapa Suomen kylmää ilmastoa vastaan, koska a) ilmasto ei ota vastaan protesteja ja b) kukaan ihminen ei voi ilmastoa muuttaa.

Vaikka ihmiset yleensä ovat itsekkäitä, he pääsääntöisesti ymmärtävät, ainakin teorian tasolla, että muilla ihmisillä on samat halut ja tarpeet kuin heillä itsellään. Tämän vuoksi he eivät yleensä kehtaa esittää sellaisia vaatimuksia, joiden toteuttaminen edellyttäisi muiden ihmisten halujen ja tarpeiden nollaamista heidän omien halujensa ja tarpeidensa kustannuksella. Yksinkertainen esimerkki: Haluan paljon rahaa. Jos naapurini rahat annettaisiin minulle, minulla olisi paljon rahaa. En kuitenkaan kehtaa vaatia naapurini rahoja, koska ymmärrän, että hänellä on samanlaiset halut ja tarpeet kuin minulla, eikä olisi mitenkään perusteltavissa, että minä saisin hänen rahansa (tai hän minun rahani).

Toinen esimerkki: Kävelen keskellä tietä, ja vastaani tulee henkilö, joka niinikään kävelee keskellä tietä. Ei ole mitään varsinaista perustelua sille, miksi juuri hänen pitäisi väistää. Toisaalta ei ole mitään erityistä perustelua, miksi juuri minun pitäisi väistää. Todennäköisesti vastaantulija tietää sen. Siksi molemmat väistävät, eivät siksi, ettei pelkkä toisen osapuolen väistäminen riittäisi törmäyksen välttämiseksi, vaan siksi, että tällöin väistämisestä tulee molemminpuolinen ja kohtelias tapahtuma.

Kolmas esimerkki: Sydämeni alkaa oikutella, ja tarvitsen sydämensiirron. Sopivaa vainajaa ei ole tarjolla. Ellen saa siirtosydäntä, kuolen. En halua kuolla, koska haluan elää. En silti vaadi, että joku muu tapetaan minun hyväkseni, koska ymmärrän, että kaikki muutkin haluavat elää.

Implikaatioasiat ovat tulleet mieleeni seuratessani Nuorison™ protestointia eri puolilla Eurooppaa. Kuten muistamme, kaksi vuotta sitten Nuoriso™ ryhtyi polttamaan Ranskan kaupunkeja. Protestoinnin syynä oli se, että kaksi Nuorta™ oli poliisia paetessaan piiloutunut muuntajaan, saanut sähköiskun ja heittänyt henkensä.

Kaupunkeja polttanut Nuoriso™ protestoi sitä vastaan, että kaksi Nuorta™ kuoli. Mutta mikä oli protestiin sisältynyt implisiittinen vaatimus? "Nuoret" vastustivat asiaintilaa X, mutta mikä oli se Y, jota he samalla kannattivat? Sekö, että ei saa olla muuntajia? Vai se, että poliisit eivät saa ajaa takaa heitä pakenevia Nuoria™?

Ilman muuntajia ei tule sähköä, ja ilman sähköä Nuorisolle™ itselleen tulee talvella kylmä, joten vaatimus luultavasti oli se, että pakenevia Nuoria™ ei saa ajaa takaa. Mikäli poliisi ei saa ajaa Nuoria™ takaa, tuloksena on Nuorison™ juridinen autonomia, ts. mahdollisuus tehdä mitä haluaa ilman poliisin mahdollisuutta väliintuloon.

Ok, vaatimus johtaa omituiseen yhteiskuntaan, mutta on vielä ymmärrettävissä. Kyllähän historia tuntee useitakin yhteiskuntia, joissa tietty osa väestöstä on vapautettu lakien noudattamisesta. Esimerkiksi Neuvostoliitossa korkeiden puoluevirkailijoiden ei tarvinnut noudattaa liikennevaloja, minkä seurauksena tavallinen kansa oppi erityisesti varomaan vihreitä valoja.

Marraskuussa 2006 Berliinin poliisi pidätti kaksi Nuorta™, jotka olivat parhaillaan ryöstämässä ikätovereitaan. Paikalle ilmestyi satamäärin Nuorisoa™ protestoimaan poliisin toimintaa vastaan. Mikä tässä tapauksessa oli protestointiin sisältyvä vaatimus? Että poliisin ei tule puuttua Nuorison™ suorittamiin hyvinvoinnin haltuunottoihin?

Elokuussa 2007 piraattilevyjä thessalonikilaisessa kahvilassa kaupustellut nigerialaisopiskelija luuli kahta mieshenkilöä siviilipukuisiksi poliiseiksi ja näitä paetessaan, syistä jotka ovat epäselviä, hyppäsi kahvilan parvekkeelta katuun henkensä heittäen. Tapahtumaa kerääntyi protestoimaan satojen Nuorten™ ja Nuoria™ sympatisoivien vasemmistoaktivistien kiviä heittävä joukko. Mikä oli tähän vastustukseen sisältyvä vaatimus? Että kreikkalaisten ei tule esiintyä maahanmuuttajien näkyvillä vaatteissa, jotka voidaan tulkita siviilipukuisen poliisin vaatteiksi? Koska siviilipukuiset poliisit, per definitionem, ovat siviilipukuisia, kohdistuuko vastustus siviilipukuisiin kreikkalaisiin?

Lokakuussa 2007 marokkolaissyntyinen, islamistiviritteinen mies hyökkäsi poliisilaitokselle Amsterdamissa ja puukotti kahta poliisia, minkä jälkeen poliisi ampui hänet kuoliaaksi. Paikallinen Nuoriso™ protestoi tapausta vastaan ryhtymällä polttamaan kaupungin lähiöitä. Mikä oli tässä tapauksessa Nuorison™ vaatimus? Että poliisin ei tule käyttää voimakeinoja sellaista Nuorta™ vastaan, joka lyö puukolla poliisia?

Ja lopulta marraskuussa Pariisissa kaksi Nuorta™ ajoi varastetulla moottoripyörällä poliisiauton kylkeen ja kuoli. Nuorison™ asuttamat lähiöt nousivat jälleen kapinaan, polttivat kaupunkia ja autoja sekä, uutena ilmiönä, tulittivat poliisia haulikoilla ja kivääreillä sekä heittelivät bensiinillä ja hapolla täytettyjä pulloja. Mikä on tähän mielenilmaukseen sisältyvä vaade? Että poliisi ei saa pysäyttää autoaan sellaiseen kohtaan, jossa moottoripyörän varastanut ja eteensä katsomaton Nuori™ voi siihen törmätä?

Mikäli Nuorison™ vaatimuksiin suhtaudutaan vakavasti, voidaan todeta, että valkoinen mies on melko ahtaassa raossa. Hänen on...

...oltava puuttumatta siihen, että rikoksen tehnyt Nuori™ pakenee paikalta, koska Nuori™ voi paetessaan loukata itsensä.

...oltava puuttumatta siihen, että Nuori™ on parhaillaan suorittamassa hyvinvoinnin haltuunottoa, koska puuttuminen voi loukata Nuorison™ kollektiivista ylpeyttä.

...ymmärrettävä kuolla vastarintaa tekemättä puukolla aseistautuneen Nuoren™ hyökätessä, koska voimaperäinen itsepuolustus voi loukata Nuorisoa™.

...oltava pukeutumatta siviilivaatteisiin, koska näyttämällä siviilipukuiselta poliisilta hän voi pelästyttää Nuoren™ hyppäämään parvekkeelta.

...pysyteltävä pois kaikista paikoista, joissa moottoripyörän varastanut Nuori™ mahdollisesti ajaa.

Varsinkin kolme viimeistä vaatimusta ovat huomattavan ankaria, koska ne tosiasiallisesti edellyttävät, että valkoinen mies lopettaa olemassaolemisen. Kuten kirjoituksen alkupuolella sanoin, tällaisia vaatimuksia ei ole ainakaan länsimaisessa yhteiskunnassa ollut tapana esittää, koska vihamielinenkin keskustelu on yleensä tunnustanut vastapuolen oikeuden olla olemassa ja haluta olla olemassa.

Toisaalta on mahdollista, että näissä pohdinnoissa teen projisointivirheen. Samoin kuin monikultturisti, joka näkee maahanmuuttajissa vain kiihottavan ihonvärin, uskoo, että monikultturismin vastustajakin voi nähdä maahanmuuttajissa vain kiihottavan ihonvärin, minä kuvittelen, että koska minä pohdin omien vaatimusteni ja vastustamisteni seurauksia, Nuoriso™ ja Nuorison™ rinnalla kiviä heittävä vasemmistokin ajattelevat näin.

Nuorten™ ajattelu voi olla paljon primitiivisempää. Ehkä heidän ajattelussaan ei ole mitään logiikkaa ja loogisia ketjuja. Heillä on vain syvä ja monikultturistisen aivopesun luoma ja ylläpitämä usko siihen, että koska he ovat kallisarvoisia kultamunia, heille ei voi eikä saa tapahtua mitään. Jos heille tapahtuu jotain, se ei voi olla heidän syynsä. Mikä tahansa vastoinkäyminen on rasistisen valkoisen miehen syytä. Emme voi syyttää heitä, jos he ajattelevat näin, koska tämä on se, mitä me heille opetamme.

Nuorison™ ajattelun ymmärtämistä tärkeämpää on kuitenkin sen pohdinta, että mitenkäs tästä eteenpäin. Ranska on sodassa, sen ei pitäisi olla epäselvää. Tulitauko vallitsee vain niin kauan kuin järjestäytynyt yhteiskunta ei yritä työntää lonkeroitaan (esim. laillisuusvalvonnan muodossa) Nuorison™ miehittämille alueille. Nuorisolle™ ranskalainen yhteiskunta on vihollinen, ja tällaiset tunkeutumiset valloitetuille alueille tulkitaan vihollisen hyökkäyksiksi. Niinpä niihin suhtaudutaan kuin vihollisen hyökkäyksiin. Aseellisella vastarinnalla.

Edistyksellinen media syyttää mellakoinnista ranskalaista yhteiskuntaa, joka ei pidä yllä valloitettujen alueiden infrastruktuuria ja viihtyisyyttä, mutta ylläpito on vaikeaa ja turhauttavaakin, kun Nuoriso™ valitsee ensimmäisenä tuhoamisen kohteiksi kaupat, postit, kirjastot, koulut ja poliisilaitokset. Sanalla sanoen: sen infrastruktuurin, jonka puute kuulemma syrjäyttää heitä. Ehkä he eivät halua ranskalaisten kauppoja, posteja, kirjastoja, kouluja ja poliisilaitoksia. Ehkä he haluavat vain, että vääräuskoinen galli poistuu heille kuuluvalta alueelta ja antaa heidän elää oman normijärjestelmänsä puitteissa.

Miettimisen arvoista on, miten samankaltaista kaavaa tapahtumat noudattavat kaikissa Euroopan maissa. Tämä houkuttelee tekemään johtopäätöksen, että tämä on automaattinen seuraus, jos vieraista kulttuureista päästetään länsimaahan hillitön määrä ihmisiä, joita ei edes yritetä opettaa talon tavoille. Vastaavia viihtyisiä kuvia on tarjolla myös länsinaapuristamme. (Helsingin Sanomien tapausta koskevassa uutisessa, johon minulla ei enää ole linkkiä, oleellisimpana seikkana nähtiin se, että poliisi oli ottanut aseensa esille. Kummallinen poliisi.)

Onneksi meillä mitään tällaista ei voi tapahtua. En tiedä miksi, mutta Astrid Thors varmasti osaa kertoa.

[Julkaistu 1.12. Uutiskynnyksessä.]


Takaisin