6.5.2008

Suomalainen, ruotsalainen ja lappilainen työvoimapula

Päivän uutisessa maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin värväämä maahanmuuttoa ja sen edistämistä pohtinut selvitysmies Ole Norrback kertoo sellaisen kaikkia hämmästyttävän tiedon, että työvoimapula uhkaa ja maahanmuuttajia on saatava:

"Suomi tarvitsee yhä enemmän työvoimaa hyvin monella alalla, varsinkin nyt, kun ajat ovat kuitenkin edelleen suhteellisen hyvät. Eli tarvitaan työvoimaa. Kun puhutaan maahanmuutosta, niin niitten määrä, jotka tulevat työn perässä tänne, on aika nopeassa kasvussa, kun turvapaikkahakijoiden määrä on mennyt alaspäin."

Jotta asia ei jäisi epäselväksi hitaammallekaan, Norrback kertoo vielä kerran, että kyse on siis työtä tekevistä maahanmuuttajista. Sellaisista, joita Suomi tarvitsee:

"Nyt kun tarvitaan työvoimaa, tarvitaan myöskin paljon nopeampaa käsittelyprosessia, varsinkin kun ihmiset tulevat tekemään työtä Suomeen."

No eihän siinä sitten mitään. Jos ne kerran ovat tulossa töihin. Ja jos meillä on kauhea työvoimapula. Kunnat ja työnantajat ovat varmasti riemuissaan ja kilpailevat verissäpäin karjuvan työvoimapulan paikkaajista. Vai eivätkö? Norrback:

"Maahanmuuttoon liittyvien määrärahojen hallinnointi sekä työvoiman maahanmuuton ja kotouttamisen ohjaus pitäisi Norrbackin mielestä siirtää sisäministeriön vastuulle. Kuntien valtionosuuksien yhdeksi jakoperusteeksi tulisi kuntaan muuttavien ulkomaalaisten määrä."

Ellei Norrback tarkoita, että maahanmuuttajien suuren määrän tulisi pienentää kunnan saamia valtionosuuksia, hän varmaankin tarkoittaa, että valtionosuuksilla kuntia kiristetään/lahjotaan ottamaan vastaan maahanmuuttajia. Mutta miksi tähän on tarvetta, jos maahanmuuttajat ovat tulossa töihin ja ratkaisemaan karjuvaa työvoimapulaamme? Uskooko selvitysmies Norrback, että kunnat eivät ilman sanktioita ymmärrä ottaa vastaan kipeästi tarvitsemiaan työntekijöitä? Jos niissä vallitsee pula työvoimasta?

Vai onko ehkä niin, että kyse ei olekaan varsinaisesti työhön tulevista vaan Työperäisistä™ maahanmuuttajista? Sellaisista, joiden Suomeen muutto ei varsinaisesti liity työhön tai työvoimapulaan vaan monikulttuuriin ja katukuvamme värittämiseen? Sellaisista, jotka tulevat olemaan lähinnä kotouttamis- ja muiden toimenpiteiden kohteina ja jotka tästä syystä eivät ole kunnissa erityisen kysyttyjä ja toivottuja.

Monikulttuurisuus ja Työvoimapulaa™ ratkaiseva Työperäinen™ maahanmuuttaja ovat sikäli ihmeellisiä rikkauksia, että niitä pitää tarjoilla väkisin.

Jollakin yliopistoluennolla kauan sitten opin hyvän metodin paskapuheen tunnistamiseksi. (Paskapuheella tarkoitan sellaista puhetta, jossa ei ole asiasisältöä, vaan jossa pyritään herättämään assosiaatioita ja mielikuvia (esim. puhujan älykkyydestä) operoimalla hienon kuuloisilla ja/tai merkitykseltään epämääräisillä sanoilla ja ilmaisuilla.) Paskapuheeksi epäilty teksti kannattaa yrittää kääntää jollekin sellaiselle vieraalle kielelle, jota osaa kohtuullisen hyvin. Aitoa paskapuhetta ei voi kääntää. Kääntäminen kohdistuu aina sisältöön, ei ilmaisuun. Paskapuheessa ei ole sisältöä vaan pelkkä ilmaisu, jonka takana kumisee tyhjyys. Tyhjälle sanahelinälle on hyvin vaikea löytää käännösvastineita, jotka olisivat juuri samalla sopivalla tavalla hienon kuuloisia ja/tai merkitykseltään epämääräisiä kuin originaali.

Hyvä esimerkki paskapuheesta on aiemmin käsitelty adjektiivi "rotuviritteinen". Sehän ei oikeasti tarkoita mitään, vaan on tarkoituksellisen epämääräinen. Sen käyttäjä pyrkii herättämään kuulijassa mielikuvan "rasistinen" mutta samalla välttämään vastuun rasismisyytöksestä. Jos "rotuviritteisyydestä" syytetty taho penää perusteluja tai syyttää sanan käyttäjää leimakirveen heiluttelusta, käyttäjä voi vetäytyä perusteluvelvollisuudesta sanomalla, että eihän hän kutsunut ketään tai mitään rasistiseksi vaan rotuviritteiseksi.

Vaan yrittäkääpä kääntää käsite "rotuviritteinen" vaikka englanniksi tai saksaksi. Jos puheessa on sisältö, sen on pakko olla käännettävissä. Kaikki sisältö on käännettävissä, koska kaikki asiat ovat sanottavissa kaikilla luonnollisilla kielillä.

Toinen hyvä ja ajankohtainen esimerkki on "työperäinen" tai "-perusteinen". Suomeen on kautta aikojen muuttanut ja asettunut ihmisiä syystä tai toisesta, eikä siitä ole kukaan tehnyt numeroa. Kukaan ei ole ajatellut, että John Finlayson, Neil Hardwick, Roman Schatz, Iivi-Anna Masso tai Billy Carson olisivat "työperäisiä" maahanmuuttajia. En usko, että he käyttäisivät luontevasti itsestään tällaista nimitystä. He ovat vain ihmisiä, joilla on ollut jokin syy muuttaa Suomeen ja jotka ovat sitten ryhtyneet elämään normaalia elämää täällä, ilman sen kummempia kotouttavia, sopeuttavia tai voimavaraistavia toimenpiteitä.

Tällainen maahanmuutto ei ole sellaista, jota nykyään kaivataan. Hyvä maahanmuutto on sellaista, joka työllistää kotouttamis- ja suvaitsemiskoneistoa, esim. vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpäätä, valtionsyyttäjä Mika Illmania, apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaista tai kansliapäällikkö Ritva Viljasta. Heidän näkökulmastaan parhaita maahanmuuttajia ovat tietysti turvapaikanhakijat, koska näistä on Suomelle maksimaalinen määrä haittaa ja minimaalinen määrä hyötyä, ja näin ollen heidän suvaitsemisensa (ja rikkautena pitämisensä) on kaikkein suvaitsevaisinta. Turvapaikanhakijoilla ei kuitenkaan voi tyydyttää koko eksotiikan- ja moninaisuudennälkää, koska a) rajaton määrä jo lähtökohtaisesti kalliiksi käyviä pakolaisia herättäisi liikaa kansalaisvastarintaa, b) suurin osa pakolaisista haluaa Britanniaan tai Ruotsiin, joista saa enemmän rahaa ja nopeammin oleskeluluvan.

Niinpä on keksitty epämääräinen välikäsite "työperäinen maahanmuuttaja". Termi on alkanut elää omaa elämäänsä, ts. muuttunut paskapuheeksi, koska se ei suinkaan tarkoita henkilöä, joka tulisi Suomeen työn vuoksi vaan työn verukkeella, esim. työnhakijaksi. "Työperäistä" maahanmuuttoa ei saa vastustaa, koska "työperäisten" tulohan liittyy työhön ja karjuvaan työvoimapulaamme. "Työperäiset maahanmuuttajat" eivät tietenkään pääasiassa työllisty, koska Suomessa ei ole työvoima- vaan työpaikkapula, ja koska niitä halutaan haalia Turkin ja Egyptin kaltaisista paikoista, joiden jo täällä olevillakin kansalaisilla on suuria integroitumisvaikeuksia. Työllistymättömyydestä ei kuitenkaan seuraa, että "työperäisten" maahanjäämistä saisi vastustaa, koska eihän kukaan väittänytkään, että ne saisivat työtä. Nehän ovat työperäisiä.

Yrittäkää kääntää vapaasti valittavalle vieraalle kielelle adjektiivi "työperäinen".

Myös Ruotsissa vallitsee tuoreen uutisen mukaan karjuva työvoimapula. Lainsäädäntöä ollaan muuttamassa mm. siten, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle myönnetään työlupa, jos tämä prosessin aikana onnistuu työllistymään. Kahden vuoden kuluttua hän saa jatkoluvan, jos on vielä tuolloin työssä, ja neljän vuoden kuluttua oleskelulupa muuttuu pysyväksi. Tämä tietenkin johtaa siihen, että epätoivoisesti mitä tahansa duunia hakeva turvapaikanhakija palkataan minimipalkalla orjatyöhön johonkin Mohammads Import&Export Ab -yritykseen. Kovin mielikuvituksellinen ei ole sellainenkaan ennuste, että erilaiset hämäräyritykset ryhtyvät tekemään bisnestä vaatimalla työtä etsiviltä turvapaikanhakijoilta rahallista korvausta oleskeluluvan edellytyksenä olevasta työpaikasta. Kun neljä vuotta on kulunut, entisen turvapaikanhakijan ei sitten enää kannatakaan tehdä huonosti palkattua työtään, vaan hän voi heittäytyä järjestelmän syliin ja ryhtyä nauttimaan loputtomasta sadekaudesta.

Paitsi että eiväthän maahanmuuttajat ole kykeneviä laskelmointiin ja halpamaiseen omaneduntavoitteluun. Ne ovat valkoisen miehen yksinoikeuksia.

Varsinainen ihmeellinen asia on kuitenkin se, että vaikka yli viidennes ruotsalaisista on maahanmuuttajia tai näiden jälkeläisiä, ja vaikka maahan saapuu joka vuosi 100 000 ihmistä, enemmän kuin koskaan aiemmin, Ruotsissa on silti työvoimapula. Miten paljon maahanmuuttajia tarvitaan, jotta heidän tulonsa ratkaisisi työvoimapulan? Vai onko niin, että koska Ruotsin maahanmuutto on pääosin humanitaarista, ja koska humanitaariset tulijat eivät työllisty, ja koska työllistymättömät tulijat tuovat mukanaan koko sukunsa avarakatseisen tulkinnan mukaisen perheensä, maahanmuuton nettosaldo on negatiivinen, eikä se vähennä työvoimapulaa vaan lisää sitä? Jos ajatellaan, että yhteiskunnan jokaista nettoelätettävää kohti on oltava yksi nettoelättäjä, ja jos jokaista maahanmuuttavaa nettoelättäjää kohti saadaan yhdeksän uutta nettoelätettävää, ollaan noidankehässä, jossa suojaudutaan kylmältä pissaamalla housuun, suojaudutaan jäätyvän pissan aiheuttamalta kylmältä pissaamalla lisää housuun, jii-än-ee.

Päivän helmi löytyy Kalevasta, joka kertoo Lappia riivaavasta Työvoimapulasta™. (Vinkistä kiitos lukijalle!) Ainakin oletan, että kyse on nimenomaan Työvoimapulasta™ eikä työvoimapulasta (eli työvoiman puutteesta), koska Lapissa on myös Suomen korkein työttömyysaste, ja juuri Lapista muutetaan sankoin joukoin etelään työn perässä.

Lapin TE-keskuksen erikoissuunnittelijan Anne-Mari Suopajärven mukaan...

"...Lappiin halutaan lisää työperusteisia maahanmuuttajia mutta vähintään yhtä tärkeää on löytää työpaikka Lapissa jo asuville maahanmuuttajille. Heidän työttömyysasteensa on valtakunnan korkein eli noin 32 prosenttia."

a) Maahanmuuttajien työttömyysaste on Lapissa valtakunnan korkein.
b) On tärkeää löytää Lapin maahanmuuttajille työpaikka.
c) Lappiin tarvitaan lisää maahanmuuttajia.

Ehkä kirjoitus on hyvä lopettaa juuri tähän.


Takaisin